Η Μ.Π.Ε για πτηνοτροφική μονάδα, 63.000 ορνιθιών στο Καρβουνάρι, στην επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Συνεδριάζει την Τετάρτη

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. – μέσω τηλεδιάσκεψης – η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου. Αναμεσά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εξής 2 σχετικά με την Θεσπρωτία:

Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η):«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Φτέρη», Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δήμου Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΙΚΕ».

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η):«Οριοθέτηση- Διευθέτηση ρέματος 5ηςΠολεοδομικής Ενότητας, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι o Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!