Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει σημερα Παρασκευή

Share

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξυ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία

  1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2023.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου».
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια βάσεων και πληροφοριακών πινακίδων για τα ιστορικά χωριά του Σουλίου (Α’ φάση: Προμήθεια ειδικών προκατασκευασμένων βάσεων από σκυρόδεμα)».
  4. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/25-07-2022 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β) στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού € 105.866,40 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
  5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη διοργάνωση, με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πέρδικας, της πολιτιστικής εκδήλωσης «Αντάμωμα των Περδικιωτών», στις 13 Αυγούστου 2022.
  8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022.
In this article

Join the Conversation