Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή στις 09.00

Share

Συνεδριάζει την Παρασκευή στις 09.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Απόφαση αποδοχής του ορισμού του Δήμου Σουλίου ως προσωρινού δικαιούχου στον Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)».
  2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI (ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα» του Δήμου Σουλίου.
  3. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κερκύρας ( προσφυγή Η. Μ ) .
  4. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κερκύρας ( προσφυγή Ε. Β ).
  5. Επί αιτήματος πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Σουλίου για διορισμό και εκπροσώπηση από Δικηγόρο σε ποινική υπόθεσή του.
In this article

Join the Conversation