Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή στις 09.00

Share

Συνεδριάζει την Παρασκευή στις 09.00 η οικονομική επιτροπή του  Δήμου Σουλίου, με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5093623, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.
  2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
  4. Έγκριση της αριθ. 50/2022 μελέτης και κατάρτιση των όρων διαγωνισμού της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου»- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
In this article

Join the Conversation