Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 10:00

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 10:00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023.

2. Έγκριση μελέτης ,κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας για το ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» και Συγκρότηση Επιτροπής.

3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης- δαπάνη διακλάδωσης- τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη.

4. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη των Ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων Δήμου Σουλίου.

5. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων Προέδρων πάγιας προκαταβολής δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου. 6. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού 2023.

7. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

8. Παροχή εξουσιοδότησης για παραίτηση από δικόγραφο .

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!