Συνεδριάζει σημερα το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα θέματα

Στις 18:00

Συνεδριάζει σήμερα στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα:

 1. Δ΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 45.615,00 € έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
 3. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
 4. Περί επιβολής Τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης- δαπάνη διακλάδωσης- τέλος χρήσης υπονόμων
 5. Περί αναπροσαρμογής ή μη των Ανταποδοτικών Τελών και Δικαιωμάτων Δήμου Σουλίου
 6. Χορήγηση 5ης παράτασης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» με Α/Σ: 91449
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» με Α/Σ: 192375
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης του ΚΕΠ (Rebrandihg)»
 9. Έγκριση : α) 2oυ ΑΠΕ -2ου ΠΚΣΜΝΕ του Υποέργου «Κτήριο Βούλγαρη: Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος» (εργολαβία) με Α/Α 2 της Πράξης με τίτλο «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας πολιτισμού και εκπαίδευσης» με MIS “5019465”, με δικαιούχο τον Δήμο Σουλίου β) 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του Υποέργου «Κτήριο Βούλγαρη: Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος» (εργολαβία) με Α/Α 2 της Πράξης με τίτλο «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας πολιτισμού και εκπαίδευσης» με MIS “5019465”, με δικαιούχο τον Δήμο Σουλίου
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα λόγω Αναθεωρήσεων του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
 11. Περί διαγραφής ή μη οφειλής
 12. ερί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών
 13. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλιου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!