Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 15/5 στις 19:30′ το δημοτικό συμβούλιο με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ΘΕΜΑ...

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 15/5 στις 19:30′ το δημοτικό συμβούλιο με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ»
ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού έως 5 ημερομίσθια τον μήνα
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μελέτης έργου ‘’Αποκατάσταση ζημιών-αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Αχέροντα’’.
ΘΕΜΑ 6ο: Εκμίσθωση εκτάσεων για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση επί της αίτησης του κ. Σιάσση Θωμά του Ευαγγέλου σχετικά με την παραίτηση μισθώματος αγροτεμαχίου στην Τοπ.Κοινότητα Γλυκής.
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για τη σύναψη και υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Σουλίου με την ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.(ΕΕΑΑ) για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την συλλογή υπογραφών στον Δήμο Σουλίου για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων
ΘΕΜΑ 10ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης Δ.Ε. Αχέροντα
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απολογισμών οικ. έτους 2012 Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!