Συνεδριάζει αύριο εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτη συνεδρίαση, πραγματοποιεί αύριο το Δημοτικο Συμβούλιο στην Παραμυθιά για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης...

Έκτακτη συνεδρίαση, πραγματοποιεί αύριο το Δημοτικο Συμβούλιο στην Παραμυθιά για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης λόγω προθεσμίας για την υποβολή των αιτημάτων από το ΥΠ.ΕΣ.. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00.

ΘΕΜΑ 1ο:Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της  Αυτοδιοίκησης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  Φράγκος Θωμάς.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθμ. 5/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου, περί: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Πέτσιος Πέτρος.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!