Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 16 Απριλίου στις 10.30΄, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έκθεση...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 16 Απριλίου στις 10.30΄, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση εσόδων–εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπ/σμού 2014.
2. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
3. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ».4.4.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ».5.5.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΡΥΣΤΙΚΑ (ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)».
6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Πυρασφάλεια κλειστού Γυμναστηρίου Παραμυθιάς».7.7.Διάθεση πίστωσης για Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 8. Διάθεση πίστωσης για Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ .
9. Διάθεση πίστωσης για Συλλογή –αποκομιδή απορριμμάτων.
10. Διάθεση πίστωσης για Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε Παραμυθιάς (Νεοχώρι-Καλλιθέα-Πλακωτή-Π.Εκκλησιές).
11. Διάθεση πίστωσης για Τοποθέτηση ιστών Φωτισμού στον παραποτάμιο δρόμο.
12. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια στεγάστρων ΚΤΕΛ Δ.Ε Παραμυθιάς.
13. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια στεγάστρων ΚΤΕΛ Δ.Ε Αχέροντα.
14. Διάθεση πίστωσης για ανελκυστήρα σκάλας με πλατφόρμα αμαξιδίου.
15. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια χημικής τουαλέτας τύπου ΑΜΕΑ.
16. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων .
17. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών ύδρευσης ,άρδευσης κλπ Δ.Ε Αχέροντα .
18. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών περίφραξης.
19. Διάθεση πιστώσεων .
20. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Κερκύρας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!