Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τρίτη  27 Μαΐου και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τρίτη  27 Μαΐου και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου.-
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *Κατασκευή  Βρύση Ελαταριάς*.
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή- κατανομή πίστωσης  30.711,79 ευρώ, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών (αντιπυρική προστασία), με δίμηνες συμβάσεις.
ΘΕΜΑ 6ο: Υποκατάσταση αναδόχου του έργου : Τσιμεντοστρώσεις Εσωτερικών δρόμων Τ.Κ Παγκρατίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παραγρ. 2 του Ν.3669/2008.-
ΘΕΜΑ 7ο: Υποκατάσταση αναδόχου του έργου : *Κατασκευή Τεχνικών Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς*, σύμφωνα με το άρθρο 65 παραγρ. 2 του Ν.3669/2008.-
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:*Επισκευή υδρομαστέυσεων και αντικατάσταση αγωγών στις πηγές ΚΕΔΡΟΣ*.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αριθμ.15/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αρωγή περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για αποζημίωση υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν (σύμφωνα με το Π.Δ.410/08).
ΘΕΜΑ 10ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2014.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!