Συνεδριάζει την Παρασκευή (16.11.18) το δημοτικό συμβούλιο.

Δειτε τα 15 θέματα

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Παρασκευή 16η Νοεμβρίου και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 15 με θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1o:Λήψη απόφασης για στήριξη των εργαζομένων του βοήθεια στο σπίτι και την μετατροπή αυτών σε Αορίστου χρόνου.

ΘΕΜΑ 2o:Έγκριση διεξαγωγής Δημοτικού Συμβουλίου εφήβων, Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 3o:Έγκριση σχεδίου Μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Σουλίου και του ΟΑΕΔ, με σκοπό τη λειτουργία πλήρους προγράμματος στο Δήμο μας με αντικείμενο τα αρωματικά φυτά @ αργυροχρυσοχοΐα.

ΘΕΜΑ 4o:Λειτουργία Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. 4555/2018).

ΘΕΜΑ 5o:Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 6o:Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.Εισηγητής:

ΘΕΜΑ 7o:Σύσταση επιτροπής του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ για την εκτίμηση των εκποιούμενων ή εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 8o:Έγκριση συμμετοχής στο 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & προϊόντων Μέλισσας.

ΘΕΜΑ 9o:Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών

ΘΕΜΑ 10o:Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου.Εισηγητής:

ΘΕΜΑ 11o:Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: « Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σουλίου», στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

ΘΕΜΑ 12o:Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 13o:Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ*

ΘΕΜΑ 14o:Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*

ΘΕΜΑ 15o:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *

In this article

Join the Conversation