Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο

Δείτε τα 12 θέματα

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 19:00 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.
ΘΕΜΑ 3o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4o: Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 5o: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».
ΘΕΜΑ 6o: Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2018-2019 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων.
ΘΕΜΑ 7o: Δακοκτονία έτους 2019.
ΘΕΜΑ 8o: Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 10o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 11o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Σουλίου».
ΘΕΜΑ 12o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

In this article

Join the Conversation