Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 28 Ιουλίου στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου με 14 θέματα στην ημερησία διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 28 Ιουλίου στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου με 14 θέματα στην ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην Θρησκευτική εμποροπανήγυρη (Γλυκής ), του Δήμου Σουλίου, για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση χρήσης του προαυλίου χώρου, του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη, για πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Κατανομή πιστώσεως 17.400,00€ για αντιμετώπιση επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθμ.20/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. *Αρωγή*.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθμ.24/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. *Αρωγή*.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ.  Αγ. Κυριακής.

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης στην Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*

ΘΕΜΑ 10ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ*.

ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ*.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης περί πρωτοκόλλων διοικητικών αποβολών.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!