Η τουριστική προβολή στο περιφερειακό συμβούλιο

Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

Την ερχόμενη Δευτέρα στις τρεις το μεσημέρι συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν είναι το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ηπείρου για το 2020, που μεταξύ άλλων θα περιέχει και τον προγραμματισμό των εκθέσεων τουρισμού στις οποιες θα συμμετέχει η περιφέρεια, το προωθητικο υλικό, οι παράλληλες εκδηλώσεις, η φιλοξενία τουριστικών πρακτωρων κ.α

Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η Αναπτυξιακή εταιρεία «Ήπειρος» ως φορέας λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Η Πολιτιστική Διαδρομή δικτυώνεται σταδιακά με τις τοπικές επιχειρήσεις και τα τοπικά προϊόντα και στον τομέα αυτό η Ήπειρος, είναι αυτή που θα κληθεί να αναλάβει την οργάνωση και την προώθηση

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!