Ο ισολογισμός – απολογισμός του δημου Σουλίου στην διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας

Δείτε όλα τα θέματα

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με μοναδικό θεμα την  ‘Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2019″.

Στις 19:00 της ιδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.
ΘΕΜΑ 2o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020.
ΘΕΜΑ 3o: Δωρεά παραχώρηση 56 τάμπλετ για χρήση από τους μαθητές των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 4o: Περί παραχώρησης της αίθουσας Δημοτικού Καταστήματος ( πρώην κοινοτικό γραφείο) Κοινότητας Νεοχωρίου στον Τ.Ο.Ε.Β Νεοχωρίου.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Σουλίου.
In this article

Join the Conversation