Συνεδριάζει σήμερα η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Στις 09.00

Share

Συνεδριάζει σήμερα την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 09.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πρακτικού I αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ: 191150)
  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».-
 2. Χορήγηση 1ης παράτασης σύμβασης Υπηρεσίας : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Ωρίμανση Έργων) ».
 3. Χορήγηση 1ης παράτασης σύμβασης Προμήθειας : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (προμήθεια απορριμματοφόρου)» του Δήμου Σουλίου».
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Βασικός μελετηρής του έργου : ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ».
 5. Έγκριση της αριθ. 21/2022 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», περί τροποποίησης προϋπ/σμού οικ. έτους 2022.
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Ιουνίου 2022.
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2022.
 8. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Αγωγή αποζημίωσης Σ. Μ ) .
 9. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας ( αγωγή Μ. Κ και λοιποί ).
 10. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας ( αγωγή Γ. Π και λοιποί ) .

 
In this article

Join the Conversation