Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου με 31 θέματα στην ημερησία διάταξή: ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για την αναθεωρημένη χάραξη των σταδίων προμελετών β...

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου:”Προστασία τοίχων αντιστήριξης και κατασκευή πρόσθετων στο χείμαρρο στο κέντρο του τ.δ. Χρυσαυγής*.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ”Ολοκλήρωση εργασιών γηπέδου 5χ5 στον οικισμό αγ. Δονάτου Παραμυθιάς*.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του εργου:”Ανάπλαση χώρου στη θέση «Γεφυρι Πασσια» τ.δ. Αγ. Κυριακης*.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου: ”Διαμόρφωση χώρου –κατασκευή παιδικής χαράς Καρβουναρίου δήμου Παραμυθιάς*.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου: ”Ενίσχυση ύδρευσης στο τ.δ. Σαλονίκης» δήμου Παραμυθιάς*

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ*.

ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΑΡΙΑ*.

ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: * ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΓΑΡΔΙΚΙ*.

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ*.

ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΝΕΡΑΪΔΑΣ* ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΠΟΛΙΑΝΑ*.

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ*.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.

ΘΕΜΑ 26ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την δημιουργία κονικλοτροφείου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της αριθμ.13/2014 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ περί:Κανονιστική απόφαση για τη χρήση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ Γλυκής έτους 2014.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της αριθμ.15/2014 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ περί:Παραχώρηση χώρου την 15η-8-2014 στην *Αναγέννηση Αχερουσίας* για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Γλυκής.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της αριθμ.16/2014 απόφασης Κ.Ε.Δ.Π. Περί Εκμίσθωσης Κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στη θέση Γαλατά Παραμυθιάς και Καθορισμός όρων  δημοπράτησης για την εκμίσθωση του εν λόγω κτιρίου .

ΘΕΜΑ 30ο: Προγραμματισμός  και ενημέρωση για την πραγματοποίηση πολιτιστικών  εκδηλώσεων έτους 2014.

ΘΕΜΑ 31ο: Ορισμός Εκπροσώπων από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 2 της με αριθμ.Γ.Π./23641/2003 (ΦΕΚ 973 Β΄) ΚΥΑ “τροποποίηση της Α/5/696/25-4-83 Υγειονομικής Διάταξής για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων”(Αθίγγανων,κλπ).

*Για αναλυτική ενημέρωση τους πριν από την ενημέρωση – συζήτηση του θέματος σχετικά με την αναθεωρημένη χάραξη των σταδίων προμελετών β φάσης της μελέτης με τίτλο: *Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος), οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι- Εκπρόσωποι Δημοτικών &  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σουλίου) μπορούν να προσέρχονται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπου υπάρχει ο φάκελος και οι σχετικοί άρτες για το ανωτέρω έργο (Πληροφορίες: Παππάς Γρηγόριος, Ντούμας Άγγελος αρ.τηλ.:2666360127).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!