Συνεδριάζει σήμερα στις 19:30 το δημοτικό συμβούλιο | Δειτε τα θέματα

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 19:30

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, σημερα Δυτέρα 10 Ιουνίου στις 19:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 8 θέματα στην ημερήσια διαταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2019.
ΘΕΜΑ 3o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.
ΘΕΜΑ 4o: Κατανομή πίστωσης 33.240, ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 5o: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου μελιού.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 7o: Αναπλειστηριασμός αγροτεμαχίων και κατάπτωση εγγυητικών.
ΘΕΜΑ 8o: Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίου για λειτουργία καντίνας στο αριθμ. 21 τεμάχιο Τ.Κ Γλυκής.

In this article

Join the Conversation