Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Καρβουναρίου, Ελευθεροχωρίου – Ελαταριάς & Ε.Ο Νεοχωρίου – Γλυκής, στην Ο.Ε της Περιφέρειας

Που συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 19-07 και ώρα 9:30

Αύριο Παρασκευή 19-07 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στα θέματα της οποίας και μεταξύ άλλων, βρίσκονται:

Έγκριση του από 16-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Καρβουναρίου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου – Σαλονίκης – Βερενίκης – Ελαταριάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι-Παραμυθιά Γλυκή (παροχή υπηρεσιών)».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!