Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 9:00.

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2019.
 2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 6. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
 7. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ύδρευσης) Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 9. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ( αναίρεση ) κατά της με αριθ. 119/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
 11. Άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 524/2019 αποφάσεως του Αρείου Πάγου.
 12. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού.

In this article

Join the Conversation