Συνεδριάζει το ΔΣ του επιμελητηρίου. Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη 08.07 και ώρα 19:00

Share

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08.07.2020 και ώρα 19:00 μέσω της εφαρμογής BigBlueButton (σε σύνδεσμο που θα σας σταλεί το επόμενο διάστημα με σχετικές οδηγίες), με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον: Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.
2ον: Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.
3ον: Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.
4ον: Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Έτους 2020.
5ον: Έγκριση Ισολογισμού Έτους 2019
6ον: Αλλαγή εκπροσώπου Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στο ΠΕΣΗ.
7ον: Τρέχοντα θέματα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος

In this article

Join the Conversation