Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τρίτη στις 09.00

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19 Οκτωβρίου  και ώρα 09.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ : 95342 και τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”.
  2. Xορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».
  3. Χορήγηση 7ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
  4. Σύνταξη Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.
  6. Περί διαγραφής οφειλής.
  7. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2021 .
  8. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων ( έφεση ) κατά της με αριθμό Α408/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας.
  9. Παροχή εξουσιοδότησης στην Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για κατάθεση κλήσης ( σχ. η υπ΄αριθμ. 53/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ).
In this article

Join the Conversation